Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA/TEHNIČARKA CESTOVNOG PROMETA – novi strukovni kurikulum


Vrsta i tip programa: Strukovni program četverogodišnjeg trajanja obrazovanja

Obrazovni sektor: promet i logistika

Šifra zanimanja: 140304

  • Opis zanimanja:

Prikuplja, analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Također, sudjeluje u izradi izračuna cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta. Ovisno o mjestu rada, vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta, organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta, vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka, statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. U radu koristi prilagođene računalne programe, prometne i cestovne karte.
U brizi o sigurnosti i ekonomičnom održavanju i korištenju vozila, tehničar cestovnog prometa organizira ili provodi tehničke preglede vozila, registraciju vozila, osiguranje putnika, tereta i vozila, brine o pravovremenom servisiranju vozila i održavanju vozila u ispravnom stanju, nabavci rezervnih dijelova, goriva, maziva i sl. U slučaju nezgoda surađuje s prometnom policijom, osiguravateljima i po potrebi drugim institucijama.
Tehničari cestovnog prometa mogu raditi i u prometnoj policiji, na praćenju, analiziranju i predlaganju rješenja problema prometnih zastoja, učestalih prometnih prekršaja, prometnih zastoja i sličnih pitanja sigurnosti, protočnosti i ekonomičnosti prometa.
Tehničar cestovnog prometa u poslu surađuje s vozačima, putnicima, naručiteljima prijevozničkih usluga, serviserima vozila, prometnom policijom, osiguravateljima i drugima. Suradnja se ponekad odvija i u problematičnim i neugodnim situacijama.

  • Zdravstveni zahtjevi:

Uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

*Sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije. Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

  • Potrebni dokumenti za upis: potvrda nadležnog školskog liječnika
  • Učenici srednjoškolsko obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada.
  • Nastavni plan i program:

pt

* Praktičnu nastavu učenici obavljaju u školskoj radionici i poduzećima

  • Učenici mogu polagati ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. Pri tome je obavezno položiti ispite iz hrvatskog jezika, stranog jezika i matematike, na A (višoj) ili B (nižoj) razini. Učenik može odabrati polagati izborne ispite prema postavljenim zahtjevima visokoškolske ustanove koju je odabrao.
  • Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja tehničari cestovnog prometa stječu znanja o funkcioniranju i mogućnostima sigurne i ekonomične eksploatacije cestovnih vozila, o prometnim i drugim propisima koji reguliraju promet i prijevozničke usluge te o organiziranju i ekonomici poslovanja. Također su nužna znanja u korištenju računala te vođenju i analizi statističkih podataka.
Zbog potrebe česte komunikacije i ponekad hitnog rješavanja problema, pa i u nezgodnim i stresnim situacijama, poželjno je da je tehničar cestovnog prometa smirena i staložena osoba, otporna na stres, osoba koja će promišljeno reagirati i dobro organizirati aktivnosti, kako u predviđenim, tako i u iznenadnim i nepredviđenim situacijama.

  • Uvjeti rada

Tehničari cestovnog prometa rade u vrlo različitim uvjetima. Neke poslove rade u uredima, neke u garažama, servisima i stanicama za tehnički pregled vozila, gdje može biti prisutna buka i povećana koncentracija štetnih plinova.
Neki se poslovi odvijaju na otvorenom i na prometnicama, neovisno o vremenskim uvjetima. Čest je rad sa strankama: korisnicima usluga, suradnicima i poslovnim partnerima. Pojedini poslovi zahtijevaju visok stupanj odgovornosti – kako materijalne, tako i za živote sudionika u prometu. Ponekad se mogu dogoditi neugodne, pa i vrlo stresne situacije.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, te kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

  • Mogućnosti zapošljavanja

Tehničari cestovnog prometa mogu se zaposliti u poduzećima ili dijelovima poduzeća, koja se bave uslugama cestovnog prometa putnika ili tereta, autobusnim kolodvorima i cestovno-teretnim terminalima, u prometnoj policiji, poduzećima za unajmljivanje vozila, stanicama za tehnički pregled vozila. Mogu otvoriti i vlastito prijevozničko poduzeće.