O školi

Uvodna riječ

Ravnateljica Sanja Klubička, dipl. ing.

U Daruvaru sam počela raditi nakon rata 1992. godine u tadašnjem Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje koji se vrlo brzo podijelio na tri škole koje su nastavile tradiciju srednjoškolskog obrazovanja, slijedeći svoje korijene prije reforme, koja ih je spojila u Centar.
U sto trideset godina strukovnog obrazovanja u gradu Daruvaru utkano je dvadeset i pet godina Tehničke škole Daruvar.
Dvadeset i pet godina. Četvrt stoljeća.
Ne mogu opisati osjećaje koji me preplavljuju. Četvrt stoljeća i ja sam, s još samo nekolicinom kolega, dio ove škole. Četvrt stoljeća.
Zvuči tako puno, a imam osjećaj da bilo tek pred koju godinu.
Međutim nije bilo moguće sva događanja koja su se dogodila u tih četvrt stoljeća pretočiti u ovu knjigu. Nešto smo nenamjerno zaboravili, nešto smo možda potisnuli u sjećanje, puno toga nam nije stalo između ovih korica jer ponekad ne možemo pobrojiti sve što se dogodilo u jednom danu, a osobito u dvadeset i pet godina. Ipak, nadam se da smo barem nešto dijelom uspjeli sačuvati od zaborava.
Nadam se da smo uspjeli dočarati ono što ovu školu čini „našom školom“.
Nadam se da smo uspjeli u jednu knjigu upisati barem sva imena ljudi koji su ovdje boravili, bilo kao djelatnici ili kao učenici. Jer školu ne čini zgrada ni njeni zidovi, škola je živi organizam koji diše i samo mi prosvjetari možemo osjetiti njezin dah i čuti njezin šapat.
A to nam dokazuju kontakti s bivšim učenicima, pozdravi, osmijesi ili samo njihovi značajni pogledi kod slučajnih susreta ili ono najčešće pitanje :“Još radite gore u školi?“
To nam dokazuju sadašnji učenici koji šire mladenačku vedrinu u sve kutove i prostore škole, a i izvan nje,  i to je ono što i nas prosvjetne radnike održava mladima.
I zato mi se ovih četvrt stoljeća uopće ne čini puno.
Jer još uvijek osjećam ono uzbuđenje prvoga dana nastave i radost zbog početka nove školske godine. Još uvijek je osjećam onaj entuzijazam kojim hranimo mlade naraštaje u želji da promijene svijet.
I ako na učenicima vidim njihova vedra i zadovoljna lica, onda i ovih mojih četvrt stoljeća u Tehničkoj školi Daruvar nije bilo uzalud, onda me to i dalje ispunjava srećom i ponosom na sve naše bivše, sadašnje i buduće učenike.


Tehnička škola Daruvar
utemeljena je 1992. godine.
Škola se sastoji od dvije didaktičke jedinice:

  • Elektrostrojarska i prometna tehnička škola i
  • Industrijsko-obrtnička škola.

U Elektrostrojarskoj tehničkoj školi obrazuju se elektrotehničari, tehničari za računalstvo, tehničari za mehatroniku i prometni tehničari. U industrijsko-obrtničkoj školi školuju se u obrtničkim programima strojobravari, tokari, automehaničari, plinoinstalateri, vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije, elektromehaničari, elektroinstalateri, a u industrijskim programima vozači motornog vozila.
U sastavu Industrijsko-obrtničke škole izvode se i trogodišnji programi za stjecanje niže stručne spreme za učenike s teškoćama u razvoju i to za zanimanja: pomoćni kuhar i slastičar, pomoćni stolar i pomoćni soboslikar i ličilac.

Danas škola u 30 razrednih odjela (21 redovnih i 9 razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju) ima ukupno 490 učenika. U ostvarivanju postavljenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća uključeno je ukupno 65 nastavnika i jedan vanjski suradnik.
Osim redovnog obrazovanja, škola ima razvijeno obrazovanje odraslih u programima stjecanja stručne spreme i prekvalifikacije za sve programe koje ostvaruje u redovnom obrazovanju. Škola ostvaruje i programe stručnog usavršavanja za zanimanja strojar specijalista, elektrotehničar specijalista i vozač u međunarodnom cestovnom prometu – specijalista. Od programa osposobljavanja, ostvaruju se programi osposobljavanja za računalnog operatera i radnika koji sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (ADR).
Tijekom dosadašnjeg rada škola je ostvarila niz odličnih razultata na državnim natjecanjima učenika, naročito mladih tehničara.
Od 1997. godine, škola je uključena u Globe-program i stekla status jedne od četrdesetak svjetskih najkvalitetnijih GLOBE-škola.
2002. godine škola je stekla status međunarodne EKO-škole i svakodnevnim aktivnostima dokazuje taj zasluženi status.

Školski športski klub “Tehničar”, od svog utemeljenja 1996. godine, postiže izuzetne sportske uspjehe na županijskoj i državnoj razini. 2002. godine malonogometna ekipa pstigla je četvrto mjesto na državnom natjecanju.
Uvažavajući činjenicu da se u školi nalazi heterogeni sastav učenika obzirom na uspjeh u prethodnom školovanju i sadašnje obrazovanje, nadprosječnim odgojno-obrazovnim radom, postižu se zapaženi rezultati u radu i visoki stupanj učinkovitosit rada nastavnika.
Na našim WEB-stranicama prikazat ćemo samo dio našeg rada koji se ostvaruje nastavnim, izvannastavnim i izvanškolskim radom naših učenika i nastavnika.
Naši pozitivni rezultati obvezuju nas najmanje na održavanje postignute razine kvalitete odgojno-obrazovnog rada, a želja nam je postići i više.

Ravnateljica Sanja Klubička, dipl ing.