O školi

Tehnička škola Daruvar utemeljena je 1992. godine.
Škola se sastoji od dvije didaktičke jedinice:

  • Elektrostrojarska i prometna tehnička škola i
  • Industrijsko-obrtnička škola.

U Elektrostrojarskoj tehničkoj školi obrazuju se elektrotehničari, tehničari za računalstvo i prometni tehničari. U industrijsko-obrtničkoj školi školuju se u obrtničkim programima strojobravari, tokari, automehaničari, plinoinstalateri, vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije, elektromehaničari, elektroinstalateri, a u industrijskim programima vozači motornog vozila.
U sastavu Industrijsko-obrtničke škole izvode se i trogodišnji programi za stjecanje niže stručne spreme za učenike s teškoćama u razvoju i to za zanimanja: pomoćni kuhar i slastičar, pomoćni soboslikar i ličilac.

Danas škola u 26 razrednih odjela (20 redovnih i 6 razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju) ima ukupno 490 učenika. U ostvarivanju postavljenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća uključeno je ukupno 50 nastavnika i dva vanjska suradnika.
Osim redovnog obrazovanja, škola ima razvijeno obrazovanje odraslih u programima stjecanja stručne spreme i prekvalifikacije za sve programe koje ostvaruje u redovnom obrazovanju. Škola ostvaruje i programe stručnog usavršavanja za zanimanja strojar specijalista, elektrotehničar specijalista i vozač u međunarodnom cestovnom prometu – specijalista. Od programa osposobljavanja, ostvaruju se programi osposobljavanja za računalnog operatera i radnika koji sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (ADR).
Tijekom dosadašnjeg rada škola je ostvarila niz odličnih razultata na državnim natjecanjima učenika, naročito mladih tehničara.
Od 1997. godine, škola je uključena u Globe-program i stekla status jedne od četrdesetak svjetskih najkvalitetnijih GLOBE-škola.
2002. godine škola je stekla status međunarodne EKO-škole i svakodnevnim aktivnostima dokazuje taj zasluženi status.

Školski športski klub “Tehničar”, od svog utemeljenja 1996. godine, postiže izuzetne sportske uspjehe na županijskoj i državnoj razini. 2002. godine malonogometna ekipa pstigla je četvrto mjesto na državnom natjecanju.
Uvažavajući činjenicu da se u školi nalazi heterogeni sastav učenika obzirom na uspjeh u prethodnom školovanju i sadašnje obrazovanje, nadprosječnim odgojno-obrazovnim radom, postižu se zapaženi rezultati u radu i visoki stupanj učinkovitosit rada nastavnika.
Na našim WEB-stranicama prikazat ćemo samo dio našeg rada koji se ostvaruje nastavnim, izvannastavnim i izvanškolskim radom naših učenika i nastavnika.
Naši pozitivni rezultati obvezuju nas najmanje na održavanje postignute razine kvalitete odgojno-obrazovnog rada, a želja nam je postići i više.

Ravnateljica Sanja Klubička, dipl ing.