Dokumenti

Ovdje se nalaze svi važni dokumenti vezani uz život i rad u Tehničkoj školi Daruvar

8.11.2021. Odluka o privremenom prelasku na model C održavanja nastave za sve učenike Tehničke škole Daruvar
29.10.2021. Odluka o privremenom prelasku na model C održavanja nastave za sve učenike Tehničke škole Daruvar

Godišnji plan i program rada škole u školskoj godini 2021./2022.
Školski kurikulum 2021./2022.
Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj godini 2021./2022.
Orijentacijski kalendar rada ustanove u školskoj 2021./2022. godini

Financijski izvještaj 2020.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Bilanca
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaj o obvezama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
11.12.2020. Odluka o privremenom prelasku na model C održavanja nastave
02.11.2020. Odluka o privremenom prelasku na model C održavanja nastave 
Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj godini 2020./2021.
Projekcije za 2022.g
Financijski plan za 2021.g
Plan nabave 2021.
Izmjene Plana nabave 2020.
Registar sklopljenih ugovora u 2020.
Izmjene Plana i programa rada  škole u školskoj godini 2020./2021.

Godišnji plan i program rada škole u školskoj godini 2020./2021.
Školski kurikulum 2020./2021.
Orijentacijski kalendar rada ustanove u školskoj 2020./2021.
godini

Odluka o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana rada škole za šk god. 2019./2020.
Odluka o obavljanju rada kod kuće
Financijski izvještaj 2019.
Plan nabave za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu 
Odluka o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana rada škole za šk. god. 2019./2020.

Termini konzultacija / informacija nastavanika u školskoj godini 2019./2020.
Godišnji plan i program rada škole u školskoj godini 2019./2020.
Školski kurikulum 2019./2020.
Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj godini 2019./2020.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o video nadzoru
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Daruvar
Statut Tehničke škole Daruvar

Evidencija sklopljenih ugovora u 2019. godini
Izmjene plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Termini konzultacija / informacija nastavnika u školskoj godini 2018./2019.
Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj godini 2018./2019.
Godišnji plan i program rada škole u školskoj godini 2018./2019.
Školski kurikulum 2018./2019.
Orijentacijski kalendar rada ustavnog suda u školskoj 2018./2019. godini
Financijski izvještaj 2018


Referentna stranica
Obrazac PR-RAS 2017.
Obrazac BIL 2017.
Obrazac obveze 2017.
Obrazac P-VRIO 2017.
Obrazac RAS-funkcijski 2017.
Plan nabave za 2018. godinu.

Termini konzultacija / informacija nastavnika u školskoj godini 2017.72018.
Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj godini 2017./2018.
Godišnji plan i program rada škole u školskoj godini 2017./2018.
Školski kurikulum 2017./2018.
Raspored dežurnih nastavaka
Orijentacijski kalendar ustanove u školskoj godini 2017./2018.


Plan nabave za 2017. godinu.
Izmjena plana nabave za 2017. godinu.
Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2016./2017. godine
Godišnji plan i program rada škole u šk. godini 2016./2017.
Školski kurikulum 2016./2017.
Raspored dežurnih nastavnika

Orijentacijski kalendar ustanove u školskoj godini 2016./2017.


Školski odbor, 2018./2019. g:

Poziv na 15. sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa 15. sjednice Školskog odbora
Poziv na 16. sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa 16. sjednice elektronskim putem putem
Poziv na 17. sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa 17. sjednice Školskog odbora
Poziv na 18. sjednicu Školskog odbora elektronskim putem

Zapisnik-sa-18.-sjednice-elektronski-putem
Poziv na 19. sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa 19. sjednice Školskog odbora
Poziv na 20. sjednicu Školskog odbora


Školski odbor, 2017./2018. g:

Poziv na 6. sjednicu Školskog odbora
Zapisnik s 5. sjednice Školskog odbora

Poziv na 7. sjednicu Školskog odbora
Zapisnik s 6. sjednice Školskog odbora

Poziv na 8. sjednicu Školskog odbora
Zapisnik s 7. sjednice Školskog odbora

Poziv na 9. sjednicu Školskog odbora
Zapisnik s 8. sjednice Školskog odbora

Poziv na 10. sjednicu Školskog odbora
Zapisnik s 9. sjednice Školskog odbora

Poziv na 11. sjednicu Školskog odbora
Zapisnik s 10. sjednice Školskog odbora

Poziv na 12. sjednicu Školskog odbora
Zapisnik s 11. sjednice školskog odbora

Zapisnik sa 12. sjednice Školskog odbora
Poziv za 13. sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa 13. sjednice Školskog odbora
Poziv na 14. sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa 14. sjednice elektronskim putem

Školski odbor, 2016./2017. g:
Poziv ZA konstituirajuću sjednicu Školskog Europskoga parlamenta
Poziv na 48. sjednicu Školskog Europskoga parlamenta
Zapisnik s 47. Static Static Školskog Europskoga parlamenta Poziv na 47. sjednicu Školskog Europskoga parlamenta Zapisnik s 46. Static Static Školskog Europskoga parlamenta Poziv na 46. sjednicu Školskog Europskoga parlamenta Zapisnik s 45. Static Static Školskog Europskoga parlamenta Poziv na 44. sjednicu Školskog odbora Zapisnik s 43. sjednica Školskog odbora Poziv na 43. sjednicu Školskog odbora Zapisnik s 42. sjednice Školskog odbora Poziv na 42. sjednicu Školskog odbora Zapisnik s 41. sjednice Školskog odbora Poziv na 41. sjednicu Školskog odbora Zapisnik s 40. sjednice Školskog odbora

 

Poziv na 40. sjednicu Školskog odbora
Zapisnik s 39. sjednice Školskog odbora


Godišnji plan i program rada škola za 2015./2016. SK. godinu Orijentacijski kalendar rada ustanove u školskoj godini 2015./2016. Konačni zaključak / informacija nastavka u šk. bog. 2015./2016. Plan nabave za 2015. godinu Plan nabave za 2015. godinu
Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2014./2015. godine
Godišnji plan i program rada škola za 2014./2015.
Školski kurikulum 2014./2015.
Orijentacijski kalendar rada škole 2014./2015.
Kalendar rada za 2014./2015. SK. of age dobna
Odluka o MZOS početku i završetku nastavne GODINE 2014./2015.
Pravilnik o nabavi robe bagatelne vrijednosti
Plan nabave za 2014. godinu
Teme završenih radova 2013.-2014 .
Plan nabave 2013.
Školski kurikulum 2013./2014.
Orijentacijski kalendar rada škole 2013./2014.
Popis predmeta posebno važnih za upis u šk. bog. 2013./2014.


Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. bog. 2013./2014. 
Školski kurikulum 2012./2013.
Orjentacijski kalendar rada škola za 2012./2013. šk.god.
Statut
Elementi i kriteriji za uspjeh budućih učenika Pravilnik
o kućnom redu
Predložak dokumenta za izradu završnog rada
Pravilnik o izradi i obrani završnog rada
Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja u osnovnoj i srednjoj školi
Odluka o etičkom kodeksu

Administracija E-dnevnik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.