Periodička izobrazba vozača

Periodička izobrazba vozača

Za predbilježbe i sve informacije kontaktirajte voditelja početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe, Borisa Bogdana, dipl. ing;  mob: 098 9383 980, e-mail: boris@tsd.hr

Sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu na snazi od 1. srpnja 2013. (NN 82/13), te Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi Tehnička škola Daruvar Rješenjem MPPI KLASA:UP/I-340-01/13-07/04 URBROJ:530-05-1-2-13-2 u mogućnosti Vam je ponuditi navedenu izobrazbu.
Podsjećamo: Početnu kvalifikaciju vozača moraju imati:
1. svi vozači koji upravljaju vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, I DE.
2. Vozači autotaksi vozila i vozači koji obavljaju javni prijevoz putnika vozilima za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije.

Pri završetku periodičke izobrazbe dobiva se svjedodžba temeljem koje se ishodi nova vozačka dozvola sa upisanim kodom 95 (CODE 95).

Stjecanje početnih kvalifikacija za vozače

Sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu na snazi od 1. srpnja 2013. (NN 82/13), te Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi Tehnička škola Daruvar Rješenjem MPPI KLASA:UP/I-340-01/13-07/04 URBROJ:530-05-1-2-13-2 u mogućnosti Vam ponuditi navedenu izobrazbu.