CNC operater

CNC operater/CNC operaterka

 

Vrsta i tip programa: Strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja za industriju i gospodarstvo

Obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šifra zanimanja: 012703

 • Opis zanimanja:

CNC operater (obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima) radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja.
Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja.
Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja.
Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

 • Zdravstveni zahtjevi:

Uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža.
* Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

 • Potrebni dokumenti za upis: liječnička svjedodžba medicine rada
 • Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja učenici završavaju izradom i obranom završnog rada i tako stječu kvalifikaciju za tržište rada. Po završetku strukovne kvalifikacije kandidati mogu prijavljivati i pomoćnički ispit.
 • Učenici mogu nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije (zanimanje četverogodišnjeg trajanja) u statusu redovitog učenika u pravilu unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.
 • Po završetku više razine kvalifikacije učenici mogu polagati ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.
 • Nastavni plan i program:

* Kod odabira izbornog predmeta u 1. godini obrazovanja preporuča se nastavni predmet Tehničko crtanje, a u 2. godini nastavni predmet Tehnička mehanika

* Praktičnu nastavu učenici obavljaju svaki tjedan (3 dana nastave, 2 dana prakse), u licenciranim obrtima i radionicama, te školskoj radionici.

 • Znanja, vještine i poželjne osobine

CNC operater mora se znati samostalno služiti korisničkim programima vezanim uz zanimanje, naročito vezanim uz crtanje na računalu (Auto CAD, Catia, SolidEge).
Također treba poznavati glavne dijelove numerički upravljanih alatnih strojeva, njihovu ulogu te principe i pravila rada stroja, kako bi mogao izvršavati podešavanje i pripremu za izvođenje zadanih operacija te redovno održavanje i popravljanje strojeva.
Mora posjedovati znanja o alatima, principu rada i postupcima pripreme alata za rad na numerički upravljanim alatnim strojevima, znanja o primjeni programa za izradu izratka na numerički upravljanim alatnim strojevima te znanja o izradi istog.
Potrebna je dodatna spremnost za korištenje stručne literature te praćenje i usvajanje novih znanja i tehnologija.
Najvažnije psihofizičke sposobnosti za uspješno obavljanje poslova navedenog zanimanja su: sposobnost prostornog predočavanja, smisao za crtanje, smisao za rješavanje mehaničkih problema i dobar vid. Poželjna je preciznost i odgovornost u radu.

 • Uvjeti rada

CNC operater radi u zatvorenim radnim prostorima, normalne temperature, uglavnom u prisutnosti drugih ljudi, često u smjenama.
Može biti izložen utjecaju buke, vibracija ili prašine. Tijekom rada, uglavnom je u stojećem položaju. Kontraindikacije za obavljanje poslova obrađivača na numerički upravljanim alatnim strojevima su oštećenja kralježnice, ruku, nogu i sluha, alergijske reakcije, teže kronične bolesti kao i oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida.

 •  Mogućnosti zapošljavanja

CNC operateri zapošljavaju se u radionicama strojne obrade, u pogonima za održavanje i proizvodnju strojnih dijelova i uređaja, u industrijskim i obrtničkim radionicama i tvrtkama. Moguće je zapošljavanje u svim industrijskim djelatnostima te u privatnom poduzetništvu.

 • Srodna zanimanja

Tokar, glodač, brusač, bušač, računalni tehničar za strojarstvo