Tehničar za mehatroniku

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU/TEHNIČARKA ZA MEHATRONIKU


Vrsta i tip programa: Strukovni program četverogodišnjeg trajanja obrazovanja

Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo

Šifra zanimanja: 041524

  • Opis zanimanja:

Projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti, digitalno upravljani strojevi, automatski vođena vozila, elektroničke kamere, telefaks uređaji, fotokopirni strojevi, avio-uređaji i dr.
Bavi se projektiranjem automatskih strojeva, naprava i alata te prema potrebi nadograđuje navedene uređaje. Izrađuje tehnološku dokumentaciju za neki uređaj uz pomoć specijaliziranih računalnih programa (CAD/CAM, SOLID, EDGE, CATIA). Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja.
Zanimanje obuhvaća obavljanje poslova iz područja automatizacije, koje obuhvaća granu strojarstva, elektrotehnike, elektronike, pneumatike i hidraulike te računalstva i programiranja i kao takvo integrira znanja i vještine koje su do sada u pojedinim granama zasebno obavljali stručnjaci s područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva.

  • Zdravstveni zahtjevi:

Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.
* Potreban uredan sluh. Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

  • Potreban dokument za upis: liječnička svjedodžba medicine rada
  • Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja učenici završavaju izradom i obranom završnog rada.
  • Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. Pri tome je obavezno položiti ispite iz hrvatskog jezika, stranog jezika i matematike, na A (višoj) ili B (nižoj) razini. Učenik može odabrati polagati izborne ispite prema postavljenim zahtjevima visokoškolske ustanove koju je odabrao
  • Nastavni plan i program

mt

Napomena: u trećem razredu učenik bira jedan od ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetima u trećem i četvrtom razredu:
1. Modul Automatizacija procesnih postrojenja
2. Modul Automatizacija energetskih postrojenja
3. Modul Numerički upravljani strojevi i uređaji

  • Znanja, vještine i poželjne osobine

Tehnička polivalentnost, inovativnost, spremnost na kontinuirano stjecanje znanja i vještina u korak s tehnološkim trendovima, točnost, dosljednost, komunikativnost, sklonost timskom radu.
Postoje mogućnosti raznih tjelesnih ozljeda uzrokovanih mehaničkim dijelovima strojeva, kao i opasnosti od strujnog udara. Uvjeti psihofizičke sposobnosti su prosječne motoričke sposobnosti, a isključuju daltonizam (nerazlikovanje boja), izuzetnu slabovidnost, teška tjelesna oštećenja i psihičku nestabilnost.

  • Uvjeti rada

Dio radnih zadataka obavlja se u uredima, a dio u pogonima ili radionicama različitih vrsta, kontinuirane proizvodnje (rad u više smjena). U vrlo rijetkim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada, a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni pogonski uvjeti.

  •  Mogućnosti zapošljavanja

Sve složeniji automatizirani uređaji zahtijevaju odgovarajuće znanje i vještine, posebno sa stajališta vođenja i upravljanja procesima, za koje je ovo zanimanje namijenjeno. Širina znanja ovog zanimanja omogućava zamjenu rada više djelatnika različitih profila jednim djelatnikom pri poslovima projektiranja, izradbe, montaže i održavanja manjih i složenijih uređaja i sustava. Zanimanje je polivalentno te omogućava jednostavan prelazak u druga zanimanja u području strojarstva i elektrotehnike. Osim toga, dobra je podloga za specijalizacije i nastavak školovanja na veleučilišnim i sveučilišnim studijima.

Izvori: www.upisi.hr, e-usmjeravanje.hzz.hr, www.asoo.hr