Tehničar za računalstvo

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO/TEHNIČARKA ZA RAČUNALSTVO


Vrsta i tip programa: Strukovni program četverogodišnjeg trajanja obrazovanja

Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo

Šifra zanimanja: 041624

  • Opis zanimanja:

Računalni tehničar bavi se računalima. Sastavlja, servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. Računalni tehničar sastavlja računalne uređaje po tehničkoj dokumentaciji koja sadrži postupak izvedbe.
Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču, tvrdi disk, grafičku karticu, disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje, te priprema i pomoćni materijal (vodove za priključak, ispravljače i sl.). Nakon spajanja računala (tipkovnice, monitora , pisača) uključuje računalo i  provjerava  ispravnost rada na njemu koristeći se gotovim programima.
Tehničar za računalstvo održava, servisira i otklanja neispravnosti na računalu. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala, npr. proširenjem memorije, spajanjem modema i sl. Za održavanje računalnih uređaja nužna su stručna znanja iz elektrotehnike i ostalih tehničkih područja, pa je važno stalno stručno usavršavanje.
Računalni tehničar radi u radionicama za sastavljanje i servisiranje računala, odjelima za nabavu komponenata za električne uređaje i u proizvodnji nekih komponenata elektroničkih uređaja ili pomoćne opreme.
Radi i u organizacijama u kojima su računala uključena u proces rada, gdje je potrebno održavanje računala i računalne mreže (proizvodne, zdravstvene, financijske i druge organizacije).

  • Zdravstveni zahtjevi:

Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredno kognitivno,-Emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava.
Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

  • Potreban dokument za upis: liječnička svjedodžba medicine rada
  • Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja učenici završavaju izradom i obranom završnog rada.

Napomena: u trećem razredu polaznik bira jedan od ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetima u trećem i četvrtom razredu: programerski izborni modul (M1/M2/M3) ili sistemski izborni modul (M1/M2/M3).

  • Nastavni plan i program:

rt

  • Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. Pri tome je obavezno položiti ispite iz hrvatskog jezika, stranog jezika i matematike, na A (višoj) ili B (nižoj) razini. Učenik može odabrati polagati izborne ispite prema postavljenim zahtjevima visokoškolske ustanove koju je odabrao.
  • Znanja, vještine i poželjne osobine

Za održavanje računalnih uređaja, nužna su  stručna znanja iz elektrotehnike i ostalih tehničkih područja. Računalni tehničari moraju poznavati tehničko crtanje i dokumentiranje, osnove elektrotehnike, elektrotehničke materijale i komponente, mjerenja u elektrotehnici te finomehaničku tehniku.
Zbog izrazito dinamičnog razvoja i promjena u računalstvu nužno je stalno stručno usavršavanje.
Poslovi računalnog tehničara zahtijevaju dobar vid na blizinu, sposobnost prostornog predočavanja i spretnost prstiju pri rukovanju sitnim komponentama. Za rad na održavanju računalnih uređaja poželjna je i sposobnost zaključivanja, urednost i savjesnost u radu.

  • Uvjeti rada

Računalni tehničar radi u zatvorenom prostoru normalne temperature i vlažnosti. Već dio poslova obavlja sjedeći, osim poslova servisiranja, pri kojem je potrebna pokretljivost i rad u stojećem položaju.
Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida, jer se radi o vrlo sitnim detaljima, stoga osobe koje imaju poteškoća s vidom ne mogu obavljati ovo zanimanje.
Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, te kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava.

  • Mogućnosti zapošljavanja

Računalni tehničari imaju široke mogućnosti zapošljavanja. Velik broj računalnih tehničara radi u servisima za popravak računala i u različitim organizacijama na održavanju i servisiranju  računala.