Pravila ponašanja u kriznim situacijama

U cilju prevencije i povećane osjetljivosti učenika i djelatnika zbog nedavnih potresa koji su se osjetili i u našem području Služba civilne zaštite Bjelovar poslala nam je raspoložive edukativne materijale u vezi postupanja prilikom potresa.
Poveznice na edukativne materijale:
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Potres_bro%C5%A1ura%20A5%20-%20web.pdf

https://www.zagreb.hr/edukativni-video-ponasanje-u-slucaju-potresa/163005

https://civilna-zastita.gov.hr/upute-za-gradjane/82