Tehničar za elektroniku

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU / TEHNIČARKA ZA ELEKTRONIKU

Vrsta i tip programa: Strukovni program četverogodišnjeg trajanja obrazovanja

Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo

Kod standarda kvalifikacije: SK-0701/11-02-42/11-02
Šifra sektora: 07

 

Tehničar za elektroniku prema novom nastavnom programu nudi budućim učenicima široke mogućnosti u obrazovanju zbog povezivanje elektronike, komunikacijske tehnologije, automatike i računalnih tehnologija. Današnji trendovi u elektronici (Arduino, Rabsperry pi, i sl.) razlog su za uvođenje programa koji osiguravaju stjecanje znanja i vještina koje se sve više traže, odnosno koja će se sigurno tražiti u budućnosti.

Stoga se kao logično rješenje nameće upisivanje učenika u zanimanje tehničar za elektroniku po novom programu koji će učenike osposobiti za rad s elektroničkim sklopovima u energetici, telekomunikacijama, automatici i tehnici u zgradama. Sva navedena industrijska područja počivaju na modernim elektroničkim sklopovima koji su s razvojem industrije postali vrlo kompleksni i inteligentni i koji razvojem industrije 4.0 i razvojem IOT-a (Internet of things) dobivaju sve veći značaj. Da bi uhvatili korak i pripremili buduće generacije za nešto što je već aktualno i što će se u budućnosti sve više razvijati i primjenjivati, želja nam je upisati učenike u zanimanje tehničar za elektroniku i omogućiti mladim ljudima znanja i vještine koje će se po završetku njihova školovanja tražiti na tržištu te im time omogućiti ostanak i rad u Republici Hrvatskoj

Tehničar za elektroniku je program koji osposobljava učenike za obavljanje poslova u svim područjima elektronike
te omogućava kvalitetnu pripremu za polaganje državne mature i nastavak obrazovanja na tehničkim fakultetima.

Tehničar za elektroniku obavlja poslove u području telekomunikacija, industrijske elektronike,
biomedicinske elektronike i automatike na mjerenju, ispitivanju elemenata i sklopova, montiranju uređaja i opreme.

Tijekom četverogodišnjeg školovanja usvajaju se znanja iz elektrotehnike, analogne i digitalne elektronike,

 

 • Nastavni plan i program:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencije i ishodi učenja:

Pojedinac će:
 • koristiti osnovne fizikalne zakone u području elektrotehnike i njihovu primjenu u radu elektroničkih komponenti, sklopova i/ili uređaja
 • projektirati i izraditi jednostavan analogni ili digitalni elektronički sklop i/ ili uređaj te ga pustiti u rad
 • sklapati, ugađati i održavati elektroničke sklopove i/ili uređaje
 • izvesti i spojiti električne instalacije prema shemama spajanja
 • detektirati i dijagnosticirati kvarna sklopu i/ili uređaju
 • koristiti električne mjerne instrumente u svrhu ispitivanja rada uređaja i u svrhu otklanjanja kvarova
 • interpretirati dobivene mjerne rezultate i donijeti zaključke o uređaju ili sklopu
 • primjenjivati osnovno znanje o električnim strojevima i uređajima te o upravljanju i regulaciji sustava automatizaciji
 • izvesti jednostavan sustav automatskog nadzora i upravljanja mikroupravljačem ili industrijskim računalom te upravljati robotom
 • prikupljati podatke pomoću računala i mikroupravljača te ih obrađivati
 • umrežiti računala i/ili uređaje
 • koristiti multimedijske tehnike
 • primjenjivati propise osiguranja kvalitete
 • koristiti stručnu literaturu
 • primjenjivati zakonske propise i norme propisane za rad u tehnici
 • izrađivati i ažurirati tehničku i tehnološku dokumentaciju
 • izrađivati ponudbenu dokumentaciju na temelju tehnološke dokumentacije
 • razvijati kvalitetnu komunikaciju sa suradnicima i klijentima
 • primjenjivati zakonske propise rada na siguran način
 • primjenjivati zakonsku regulativu o zaštiti okoliša i održivog razvoja
 • vrjednovati osobne sposobnosti kako bi se unaprijedio vlastiti rad
 • razviti potrebu za cjeloživotnim učenjem.