Upisi u školsku godinu 2010./2011.

Na temelju Odluke o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 2010./2011.
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 4. lipnja 2010. godine, Tehnička škola Daruvar raspisuje
N A T J E Č A J
za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2010./2011.

Naziv didaktičke jedinice Naziv područja rada Naziv zanimanja i šifra Broj učenika Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata i ostali uvjeti Trajanje programa
 

ELEKTROPROMETNA TEHNIČKA ŠKOLA

1. Elektrotehnika (A) 1. ELEKTROTEHNIČAR (040104) upisni prag 36 bodova 28 1. hrvatski jezik
2. matematika
3. fizika
4. tehnička kultura
5. strani jezik
4
2. TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (040604) upisni prag 36 bodova 28
2. Cestovni promet (A) 1. TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140104) upisni prag 36 bodova 28

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA

1. Strojarstvo (C) 1. INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE – JMO (013653) 9 1. matematika
2. fizika
3. tehnička kultura
4. hrvatski jezik
3
2. AUTOMEHANIČAR – JMO (014253) 9
3. STROJOBRAVAR – JMO (013553) 9
   
   
2. Elektrotehnika (C) 1. ELEKTROINSTALATER – JMO (042153) 14 1. matematika
2. fizika
3. tehnička kultura
4. hrvatski jezik
3
2. ELEKTROMEHANIČAR – JMO (042353) 14
3. Cestovni promet (B) 1. VOZAČ MOTORNOG VOZILA (141103)  28 1. hrvatski jezik
2. matematika
3. fizika
4. tehnička kultura
– liječnička svjedodžba prema pravilniku o zdrav. sposobnosti za vozača
3
4. Obrada drva (E) 1. POMOĆNI STOLAR – TES (128193) 6 Program se ostvaruje za učenike s teškoćama u razvoju koji se izravno upisuju. OBVEZNO PRILOŽITI: 1.mišljenje ureda državne uprave u županiji,
2. rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb,
3. mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje,
4. zdravstveni list ovlaštenog liječnika
3
5. Ostale usluge (E) 1. POMOĆNI SOBOSLIKAR I LIČILAC – TES (268193)
6
6. Ugostiteljstvo i turizam (E) 1. POMOĆNI KUHAR I SLASTIČAR – TES (078193)  10

Pravo upisa u 1. razred Tehničke škole Daruvar imaju učenici sa završenom osnovnom školom u dobi od najviše 17.godina.

ROKOVI UPISA:
 

1) LJETNI UPISNI ROK (prvi)

a) prvi upisni krug
– prijava za upis 28. i 29. lipnja 2010. od 8 do 16 sati
– objava rezultata (rang lista) 30. lipnja 2010. do 14 sati
upis učenika 1. srpnja 2010. od 8 do 16 sati
b) drugi upisni krug
– objava nepopunjenih mjesta 2. srpnja 2010. do 12 sati
– prijava za upis 5. srpnja 2010. od 8 do 16 sati
– objava rezultata 6. srpnja 2010. do 12 sati
upis učenika 7. srpnja 2010. od 8 do 16 sati

2. JESENSKI UPISNI ROK (drugi)

– objava nepopunjenih upisnih mjesta (prema vrstama programa) i rokova za upis najkasnije do 21. kolovoza 2010.
– prijave za upis 23. kolovoza 2010. od 8 do 16 sati
– objava ljestvice poretka 24. kolovoza 2010. do 12 sati
– upis učenika 25. kolovoza 2010. od 8 do 16 sati i 26. kolovoza 2010. od 8 do 12 sati
NAPOMENA: Natječaj za upis učenika u obrtničke programe (C) otvoren je do popunjenja upisnih mjesta, a najdulje do 14. rujna 2010. god. Za upis u obrtničku školu učenici trebaju priložiti i ugovor o naukovanju u licenciranoj obrtničkoj radionici ili trgovačkom društvu.

Na natječaj za upis učenik prilaže izvorne dokumente:

1. prijavnica na natječaj
2. svjedodžbe 7. i 8. razreda osnovne škole
3. liječničko uvjerenje (izdaje medicina rada)
4. mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju za učenike sa zdravstvenim teškoćama i učenike s teškoćama u razvoju
5. dokumentacija o sudjelovanju na državnim natjecanjima iz nastavnih predmeta značajnih za nastavak obrazovanja

NAPOMENA:
U školi se uče strani jezici: engleski i njemački

Prijave za upis, objave rezultata i upis obavit će se u zgradi TEHNIČKE ŠKOLE DARUVAR, Daruvar, Gundulićeva 14

14 thoughts on “Upisi u školsku godinu 2010./2011.

  1. Molim informaciju da li je za upis u prometne tehničare potrebno uvjerenje medicine rada ili je dovoljna samo potvrda mog osobnog liječnika?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.