Izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju za učenike

3 et, 3 rt, 3 pt i 3 mt razreda Tehničke škole Daruvar i za 3 e razred Ekonomske i turističke škole Daruvar, posjet destinacijama u Austriji, Češkoj i Mađarskoj na sjednici održanoj 04. prosinca 2017. g.  donijelo je odluku.