Cjenik usluga

Tehnička škola Daruvar
Gundulićeva 14, Daruvar
Klasa: 602-13/24-01/01
Ur.broj: 2103-24/01-24-01
Daruvar, 8.1.2024.

CJENIK USLUGA AUTOŠKOLE

OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE

Kategorija

Posjeduje kategoriju

Nastavni predmet Broj nastavnih sati * cijena po nastavnom satu bez PDV-a

Ukupna cijena (sa PDV-om)

A1

PPSP

30 sati * 7,50  €

785,00 €

UV

20 sati * 28,00 €

A1

B, BE, C1, C1E, C, CE,

D1, D1E, D, DE, F, G, H

PPSP

196,00 €

UV

7 sati * 28,00 €

A1

AM

PPSP

280,00 €

UV

10 sati * 28,00 €

A1

A1 bez poluge mjenjača

PPSP

140,00 €

UV

5  sati  * 28,00 €

B

PPSP

30 sati * 7,50  €

1.135,00 €

UV

35 sati * 28,00 €

B

A1, A2, A, F, G, AM

PPSP

4  sata * 7,50 €

810,00 €

UV

30 sati * 26,00 €

B

B sa automatskim mjenjačem

PPSP

208,00 €

UV

10 sati * 26,00 €

C

B, B+E

PPSP

15 sati * 12,50 €

937,50 €

UV

15 sati * 50,00 €

C

C1, C1+E

PPSP

5 sati   * 12,50 €

562,50 €

UV

10 sati * 50,00 €

CE

C

PPSP

5 sati * 12,50 €

875,00 €

UV

10 sati * 50,00 €

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.