Cjenik usluga

Tehnička škola Daruvar
Gundulićeva 14, Daruvar
Klasa: 602-13/22-01/01
Ur.broj: 2111-24/01-22-01
Daruvar, 24.3.2022.

CJENIK USLUGA AUTOŠKOLE

OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE

Kategorija

Posjeduje kategoriju

Nastavni predmet Broj nastavnih sati * cijena po nastavnom satu

Ukupna cijena (sa PDV-om)

A1

PPSP

30 sati * 30,00  kn

4.220,00 kn

UV

20 sati * 166,00 kn

A1

B, BE, C1, C1E, C, CE,

D1, D1E, D, DE, F, G, H

PPSP

1.162,00 kn

UV

7 sati * 166,00 kn

A1

AM

PPSP

1.660,00 kn

UV

10 sati * 166,00 kn

A1

A1 bez poluge mjenjača

PPSP

830,00 kn

UV

5  sati  * 166,00 kn

B

PPSP

30 sati * 30,00   kn

6.710,00 kn

UV

35 sati * 166,00 kn

B

A1, A2, A, F, G, AM

PPSP

4  sata * 30,00   kn

4.401,10 kn

UV

30 sati * 166,00 kn

B

B na automatski mjenjač

PPSP

5.100,00 kn

UV

10 sati * 143,75 kn

C

B, B+E

PPSP

15 sati * 45,00   kn

4.575,00 kn

UV

15 sati * 260,00 kn

C

C1, C1+E

PPSP

5 sati   * 45,00   kn

2.825,00 kn

UV

10 sati * 260,00 kn

CE

C

PPSP

5 sati * 45,00   kn

4.225,00 kn

UV

10 sati * 400,00 kn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.