Automehaničar

AUTOMEHANIČAR/AUTOMEHANIČARKA – JMO

 

Vrsta i tip programa: Strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtništvo – jedinstveni model obrazovanja

Obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šifra zanimanja: 014253

  • Opis zanimanja:

Automehaničar održava i popravlja motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, u servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. Glavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom prijenosa snage, te generalni remonti vozila.
Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.
Ako se radi o kvarovima ili greškama u radu automobila, automehaničar najprije mora ustanoviti njihov uzrok, a potom odgovarajućim alatima rastavlja pojedinačne sklopove vozila.
Pri generalnim remontima, automehaničar mora pregledati i rastaviti sve sklopove, očistiti pojedinačne dijelove, pregledati njihovu uporabljivost te popraviti ili zamijeniti potrošene dijelove. Po konačnom popravku i sklapanju, automehaničar isprobava i podešava rad sklopova.
U velikim remontnim i servisnim radionicama automehaničar se specijalizira za pojedine marke automobila, a ponekad se bavi samo pojedinim automobilskim sklopovima, npr. pogonskim agregatom, sustavima za kočenje, mjenjačima, podvozjem i sl.

  • Zdravstveni zahtjevi:

Uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.

* Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

  • Potrebni dokumenti za upis: liječnička svjedodžba medicine rada i ugovor o naukovanju

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja učenici završavaju izradom i obranom završnog rada i tako stječu kvalifikaciju za tržište rada.

  • Po završetku strukovne kvalifikacije kandidati mogu prijavljivati i pomoćnički ispit.
  • Nastavni plan i program:

am

*Praktičnu nastavu učenici obavljaju svaki drugi tjedan (6 dana nastave, 4 dana prakse), u licenciranim obrtima i radionicama, te školskoj radionici.

  • Učenici mogu nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije (zanimanje četverogodišnjeg trajanja) u statusu redovitog učenika u pravilu unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Po završetku više razine kvalifikacije učenici mogu polagati ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

  • Znanja, vještine i poželjne osobine

Automehaničar mora poznavati tehnologiju automehanike, što uključuje i znanja iz područja elemenata strojeva, osobito motora s unutrašnjim sagorijevanjem, elektrotehnike i elektronike, hidraulike i pneumatike.
Automehaničar mora poznavati tehničku dokumentaciju, osnove tehničkog crtanja, tehničkog dimenzioniranja, osnove tehnologije materijala i sl. Mora steći znanja iz mjerenja fizikalnih veličina, sagorijevanja goriva i regulacije automobilskih sustava.
Automehaničar mora poznavati osnove termodinamike, elektronike i računalstva, ekologije i sigurnosti na radu, te protupožarne zaštite.
Mora biti vješt u praktičnom radu, snalažljiv i sposoban prosuđivati nastale situacije, te poduzimati promišljene korake.
Mora imati smisao za rješavanje tehničkih i mehaničkih problema, što je osobito važno pri donošenju odluka o popravku različitih dijelova automobilskih motora i različitih mehanizama. Automehaničar mora imati spretne ruke za montažu i demontažu ponekad i teže dostupnih dijelova vozila, mora imati normalan vid i razlikovati boje i mirise.
Svoj posao automehaničar treba obavljati odgovorno, dosljedno i točno prema propisima, jer nemaran i nestručan rad može lako biti uzrok štete ili nesreće.

  • Uvjeti rada

Automehaničar uglavnom radi u zatvorenim prostorijama, u stojećem položaju, a često i u drugim položajima. U radu je često izložen neugodnim mirisima i štetnim plinovima, prljavštinom i otpadnim produktima. Katkad obavlja posao na povišenim mjestima ili u kanalima. Radi samostalno ili u timu, često u smjenama.
Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže i teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

  •  Mogućnosti zapošljavanja

Zapošljavanje je moguće u automehaničarskim radionicama i servisima.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.