Elektroinstalater

ELEKTROINSTALATER/ELEKTROINSTALATERKA – JMO

Vrsta i tip programa: Strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtništvo – jedinstveni model obrazovanja
Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo

Šifra zanimanja: 042153

  • Opis zanimanja:

Postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije.
Elektroinstalater radi na poslovima postavljanja i popravaka električnih instalacija, montaži i demontaži električne rasvjete, ispitivanju i otklanjanju neispravnosti instalacija i rasvjete. Također, radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Važan dio posla elektroinstalatera odnosi se na preventivno održavanje električne opreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente.
U radu se služi standardnim elektroinstalaterskim alatom: kombiniranim kliještima, čekićem, ključevima raznih veličina, bušilicom, instrumentima za mjerenje napona i ispitivanje jakosti struje i dr.
Ako je zaposlen u uredima i poduzećima, popravlja električnu opremu, a ako radi u industrijskim postrojenjima, tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. Kada radi na složenim uređajima u industrijskim pogonima, surađuje s inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila.

  • Zdravstveni zahtjevi:

Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.
Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

  • Potrebni dokumenti za upis: liječnička svjedodžba medicine rada i ugovor o naukovanju
  • Nastavni plan i program:

EI

*Praktičnu nastavu učenici obavljaju svaki drugi tjedan (6 dana nastave, 4 dana prakse), u licenciranim obrtima i radionicama, te školskoj radionici.

  • Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja učenici završavaju izradom i obranom završnog rada i tako stječu kvalifikaciju za tržište rada. Po završetku strukovne kvalifikacije kandidati mogu prijavljivati i pomoćnički ispit.
  • Učenici mogu nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije (zanimanje četverogodišnjeg trajanja) u statusu redovitog učenika u pravilu unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Po završetku više razine kvalifikacije učenici mogu polagati ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

  • Znanja, vještine i poželjne osobine

Osoba koja radi kao elektroinstalater, mora biti u dobroj tjelesnoj kondiciji, zdrave kralježnice i bez smetnji i straha od visine. Mora imati dobar vid na blizinu i daljinu te razlikovati boje. Zbog naglašenog rada ruku i prstiju, mora imati spretne ruke i prste te dobru usklađenost pokreta s vidnim podacima.
Elektroinstalater mora imati dobro razvijenu sposobnost koncentracije, sistematičnosti i preciznost u radu te mora biti oprezan – u skladu s primjenom mjera zaštite na radu. Alkoholizam i druge ovisnosti zapreka su za obavljanje radnih zadaća elektroinstalatera. Osobe sa smanjenim intelektualnim sposobnostima ne mogu svladati zahtjeve ovog zanimanja. Nemogućnost razlikovanja boja također onemogućuje rad u ovom zanimanju.

  • Uvjeti rada

Uvjeti rada elektroinstalatera ovise o mjestu zapošljavanja. Elektroinstalater često radi u neugodnim položajima. Kada ugrađuje električne instalacije i rasvjetu u objekte koji su u izgradnji, obično radi stojeći na ljestvama ili skelama koje mogu biti postavljene na visini. Pri tom je izložen negativnim vremenskim utjecajima, buci i prašini. Tijekom rada prijeti mu opasnost od strujnog udara, pada s visine i ozljeda. Zbog mogućih ozljeda na radu, elektroinstalater mora poznavati i primjenjivati mjere zaštite na radu. Obično radi 40 sati tjedno, a nekada i više – ovisno o opsegu posla i zadanim rokovima. Tada je moguć rad u smjenama i rad vikendom.
Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koje trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže. 

  • Mogućnosti zapošljavanja

Elektroinstalateri se najčešće zapošljavaju u obrtima, poduzećima, industrijskim pogonima te trgovinama elektro-materijalom. Ako polože majstorski ispit mogu otvoriti i vlastiti obrt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.