Pomoćni kuhar i slastičar

POMOĆNI KUHAR I SLASTIČAR/ POMOĆNA KUHARICA I SLASTIČARKA – TES

Vrsta i tip programa: TES – posebni programi za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja

Obrazovni sektor: turizam i ugostiteljstvo

Šifra zanimanja: 078193

Zanimanje pomoćni kuhar i slastičar (TES) namijenjeno je učenicima koji imaju teškoća u razvoju i koji su osnovnu školu završili po prilagođenom programu.

  • Opis zanimanja:

Pomoćni kuhari i slastičari obavljaju različite pomoćne poslove u kuhinjama i restoranima različitih ugostiteljskih objekata. Osnovni poslovi i zaduženja se odnose na primjenjivanje pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te zaštitnih mjera na radnom mjestu.
Vrlo je važno primjenjivati pravila zaštite na radu te odabirati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima. Tijekom obavljanja poslova zaposlenik poštuje higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i sredstava s kojima radi te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica. Dodatno, potrebno je pomagati u pripremi i gotovljenju jednostavnih jela, slastica i priloga.

  • Potrebni dokumenti za upis:
  1. Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja;
  2. Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnog školskog liječnika.
  • Nastavni plan i program:

k

  • Stručnu praksu u prvom razredu učenici obavljaju svaki drugi tjedan u školskom praktikumu (kuhinji), a u drugom i trećem razredu se upućuju kod poslodavca.
  • Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja učenici završavaju izradom i obranom završnog rada i tako stječu kvalifikaciju (nižu stručnu spremu) za tržište rada.
  • Učenici mogu nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije (zanimanje trogodišnjeg trajanja) u statusu redovitog učenika u pravilu unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.
  • Uvjeti rada

Pomoćni kuhari i slastičari rade u raznim ugostiteljskim objektima, a to podrazumijeva i dosta različite uvjete u kojima obavljaju svoj posao.
Posao kuhara odvija se u uvjetima velikih temperaturnih promjena, među jakim mirisima, u zapari i isparavanju, u vlazi i buci. Može biti opasan zbog upotrebe oštrih alata, vrućih predmeta i naprava pod pritiskom te skliskih podova i slično.
Radni ritam kuhara ovisi o vrsti ugostiteljskog objekta u kojem rade te o broju gostiju koji može jako varirati tijekom radnog dana.
Većina kuhara radi u smjenama, noću, sve dane u tjednu, vikendima i blagdanima.
Kuhari, kao osobe koje rade s hranom, podliježu obveznom sanitarnom pregledu, čime se od moguće zaraze štite korisnici ugostiteljskih usluga, a i sami kuhari.

  • Mogućnosti zapošljavanja

Mogu se zaposliti u različitim ugostiteljskim objektima, i to posebno za vrijeme turističke sezone, u turistički razvijenijim područjima.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.