Pomoćni soboslikar i ličilac

POMOĆNI SOBOSLIKAR I LIČILAC/POMOĆNA SOBOSLIKARICA I LIČITELJICA – TES

Vrsta i tip programa: TES – posebni programi za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja

Obrazovni sektor: osobne, usluge zaštite i druge usluge

Šifra zanimanja: 268193

Zanimanje pomoćni soboslikar i ličilac (TES) namijenjeno je učenicima koji imaju teškoća u razvoju i koji su osnovnu školu završili po prilagođenom programu.

  • Opis zanimanja:

Priprema za ličenje, liči i štiti od propadanja različite vrste podloga (mineralne, drvene i metalne) uz nadzor kvalificiranog radnika. Štiti prostor od onečišćenja prilikom rada, skida staru boju i rđu s različitih podloga, nanosi antikorozivnu zaštitu na metalne podloge. Popravlja pukotine i zaglađuje drvene i mineralne podloge (žbuka, knauf, beton, kamen i dr.).
Također, skida stare te kroji i postavlja nove tapete, nanosi dekorativnu žbuku, postavlja toplinsko-izolacijske sustave i liči fasade. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je poznavati materijal i alat, svojstava podloga te primjenu tehnike rada na različitim podlogama. U radu je važno pridržavati se pravila zaštite na radu.

  • Potrebni dokumenti za upis:
  1. Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja;
  2. Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnog školskog liječnika.
  • Nastavni plan i program:

sob

  • Stručnu praksu u prvom razredu učenici obavljaju svaki drugi tjedan u školskoj radionici, a u drugom i trećem razredu se upućuju kod poslodavca.
  • Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja učenici završavaju izradom i obranom završnog rada i tako stječu kvalifikaciju (nižu stručnu spremu) za tržište rada.
  • Učenici mogu nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije (zanimanje trogodišnjeg trajanja) u statusu redovitog učenika u pravilu unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.
  • Uvjeti rada

Pomoćni soboslikar i ličilac radi u zatvorenim prostorima, gdje može biti propuha. Često ne može izbjeći prljavštinu, oštre mirise, pa i utjecaje štetne po zdravlje. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima, te na visinama.
Posao obavlja pretežito stojeći i mora se često saginjati. Radi na ljestvama i na radnim platformama. Posao se može obavljati u jednoj ili dvije smjene.

  • Mogućnosti zapošljavanja

Zapošljavaju se u poduzećima koja se bave završnim radovima u graditeljstvu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.