Pomoćni stolar

POMOĆNI STOLAR/POMOĆNA STOLARICA – TES

Vrsta i tip programa: TES – posebni programi za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja

Obrazovni sektor: šumarstvo, prerada i obrada drva

Šifra zanimanja: 128193

Zanimanje pomoćni stolar (TES) namijenjeno je učenicima koji imaju teškoća u razvoju i koji su osnovnu školu završili po prilagođenom programu.

  • Opis zanimanja:

Obavlja pomoćne poslove vezane uz izradu namještaja i građevne stolarije. Tijekom školovanja učenici stječu znanja i vještine koje im omogućuju da samostalno obavljaju jednostavnije poslove i zadaće u svom zanimanju.
Pomoćni stolar mjeri i zacrtava mjernim alatom elemente koje treba izraditi od drveta. Drvni materijali se obrađuju ručnim postupcima: bušilicom, dlijetom, blanjom, te strojno: kružnom i tračnom pilom, ravnalicom ili glodalicom. U završnoj obradi drva pomoćni stolar sastavlja elemente, finira rubove, obrađuje površine paljenjem, liči i lakira drvne materijale.
Osim izrade elementarnih vezova od drva, pomoćni stolar vrši i popravke gotovih proizvoda od drva i poluproizvoda od drva. Sve poslove pomoćni stolar obavlja uz nadzor kvalificiranog radnika. Moguće je zapošljavanje u industriji i obrtništvu.

  • Potrebni dokumenti za upis:
  1. Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja;
  2. Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnog školskog liječnika.
  • Nastavni plan i program:

stolar

  • Stručnu praksu u prvom razredu učenici obavljaju svaki drugi tjedan u školskoj radionici, a u drugom i trećem razredu se upućuju kod poslodavca.
  • Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja učenici završavaju izradom i obranom završnog rada i tako stječu kvalifikaciju (nižu stručnu spremu) za tržište rada.
  • Učenici mogu nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije (zanimanje trogodišnjeg trajanja) u statusu redovitog učenika u pravilu unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.
  • Uvjeti rada

Posao se obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima (tvorničke hale, obrtničke radionice), dok građevinski stolari rade i na otvorenom.
Pomoćni stolari su izloženi buci, prašini i opasnostima od ozljeda. Radi se uglavnom u stojećem položaju s učestalim saginjanjem.
Pomoćni stolari koji rade u industriji mogu, ovisno o opsegu i organizaciji posla, raditi u više smjena.

  • Mogućnosti zapošljavanja

Mogu se zaposliti u industriji, graditeljstvu i obrtništvu. Zapošljavanje je moguće u poduzećima koja se bave izradom mostova, krovnih i dr. konstrukcija, izradom namještaja, brodogradnjom.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.