Vozač motornog vozila

VOZAČ MOTORNOG VOZILA/VOZAČICA MOTORNOG VOZILA


Vrsta i tip programa: Strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja za industriju i gospodarstvo

Obrazovni sektor: promet i logistika

Šifra zanimanja: 141103

  • Opis zanimanja:

Upravlja teretnim vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, preuzima prijevoznu dokumentaciju i predmet prijevoza; upravlja vozilom tijekom prijevoza; vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa, taksi vozača i autodizaličara.
Vozači motornog vozila prevoze raznovrsnu robu/putnike na unaprijed određene destinacije. Uvjeti u vožnji su različiti: gust i usporen promet, vremenske nepogode, klizava i opasna cesta, loše održavana cesta, itd. Vozači su dužni prilagođavati vožnju promjenjivim uvjetima, jer o svemu tome ovisi njihova sigurnost i sigurnost ostalih sudionika u prometu.
Prije početka vožnje, vozači kamiona dobivaju nalog za prijevoz tereta, provjeravaju je li teret ispravno i sigurno smješten i vode računa o njegovom iskrcaju. Na graničnim prijelazima sređuju dokumentaciju u vezi s teretom koji prevoze.

  • Zdravstveni zahtjevi:

Uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, uredan noćni vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredno kognitivno, emocionalne, psihomotoričko i perceptivno funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija krvi i krvotvornog sustava, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 1/2011, 110/2012).

  • Potrebni dokumenti za upis: liječnička svjedodžba medicine rada izdana prema Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 1/2011, 110/2012).
  • Učenici mogu nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije (zanimanje četverogodišnjeg trajanja) u statusu redovitog učenika u pravilu unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje. Po završetku više razine kvalifikacije učenici mogu polagati ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.
  • Nastavni plan i program:

p

*Praktičnu nastavu učenici obavljaju u poduzećima i školskoj radionici.

**nastava se realizira pojedinačno na vozilu C kategorije

  • Učenici srednjoškolsko obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada.
  • Znanja, vještine i poželjne osobine

Vozač kamiona mora biti zdrava osoba u dobroj psihofizičkoj formi. Naročito su važni dobar vid i sluh, te emocionalna stabilnost osobe, jer se vozači često susreću s opasnim situacijama te moraju brzo, spremno i odgovorno reagirati. Vozač mora biti spreman pomoći sudionicima u prometnim nesrećama, što podrazumijeva dodatna znanja iz pružanja prve pomoći.

Posao vozača kamiona više odgovara osobama koje vole putovanja i samostalnost u radu, te kojima ne smetaju duža izbivanja od kuće.

  • Uvjeti rada

Vozač uglavnom radi u zatvorenom prostoru, tj. u kabini vozila. Zbog prirode posla ponekad radi i vani (utovar i istovar robe, carinski pregledi i sl.).

Vozač posao obavlja u sjedećem položaju. Poslove održavanja uglavnom obavlja izvan vozila, što ponekad podrazumijeva rad u vrlo neugodnim uvjetima (vlaga, izloženost ispušnim plinovima, kiša, snijeg itd.). Radno vrijeme vozača može biti vrlo različito. Vozač kamiona je na putu katkada i po više dana. Za to vrijeme se odmara u motelima, prenoćištima, a katkada i u kabini vozila. Duga vožnja može biti monotona, što je opasno zbog pada koncentracije i budnosti. Vožnja noću opasna je i zbog smanjene vidljivosti. Neugodna je i vožnja u otežanim vremenskim uvjetima, primjerice pri poledici i snijegu.

Zanimanje je rizično, zbog opasnosti od prometnih nesreća gdje su moguće ljudske žrtve.

Rad vozača kamiona je fizički naporan, te ga ne mogu obavljati osobe lošeg općeg zdravstvenog stanja, osobe s oštećenjima kralježnice, oboljenjima bubrega, te psihički nestabilne osobe.

  •  Mogućnosti zapošljavanja

Vozači kamiona mogu se zaposliti u velikim organizacijama koje se bave prijevozom robe ili u manjim prijevozničkim kućama.

Vozači kamiona mogu osnovati i vlastiti autoprijevoznički obrt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.