Dodatna nastava za maturante

Dodatna nastava za maturante, raspored priprema iz mateamtike i hrvatskog jezika:
– ponedjeljak, 8.1.2018.: matematika od 8:00 – 10:30 sati
                                        hrvatski jezik od 11:00 – 14:00 sati
– utorak, 9.1.2018.:  hrvatski jezik od  8:00 – 10:30 sati
                                 matematika od 11:00 – 14:00 sati
– srijeda, 10.1.2018.:  matematika – viša razina (teme koje u nastavi nisu obrađene) od 8:00 – 13:00 sati
– četvrtak, 11.1.2018.: hrvatski jezik – pisanje eseja od 8:00 do 14:00 sati.