Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika

Prema Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN br.8/2016.) čl.4. Tehnička škola Daruvar organizira nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u trogodišnjim i četverogodišnjim  programima obrazovanja.

Nastavak obrazovanja:
1. u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja:
– tehničar za računalstvo
– tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum
– elektrotehničar
– tehničar za mehatroniku
2. u trogodišnjem strukovnom programu obrazovanja:
– elektroinstalater
– automehaničar
– instalater grijanja i klimatizacije
– vozač motornog vozila

Prema čl. 2 navedenog Pravilnika učenik može nastaviti obrazovanje u roku od dvije godine od dana završetka niže razine srednjeg obrazovanja odnosno od završetka trogodišnjeg obrazovnog programa. Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja može nastaviti obrazovanje u trogodišnjem strukovnom programu obrazovanja; a učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem ili petogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitog učenika.
Prema čl. 3. navedenog Pravilnika obrazovanje se može nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno  prethodno strukovno obrazovanje.
Takvo obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Ostvarivanje ovog prava uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje nastavničko vijeće srednje škole. 

Učenik odnosno roditelj/skrbnik, obvezan je do 6. srpnja 2020. godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja. Obvezno je priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.  Pravilnik       Zahtjev

Prikaži vijest


Obavijest učenicima o prijevozu u lipnju

Obavještavamo sve učenike koji putuju da za kupnju mjesečne karte u lipnju prvo moraju preuzeti potvrdu u školi te s tom potvrdom odlaze kupiti kartu. Na potvrdi je napisan broj dana za mjesec lipanj i s tom potvrdom kupuju kartu za mjesec lipanj, 2020., a dani se odnose na obaveze koje imaju u školi (obrana završnog rada, praktična nastava, polaganje ispita državne mature).
Za dolazak do Daruvara priznat će se važeća mjesečna karta iz 3.mjeseca.

Prikaži vijest


Konzultacije za završni rad u školi

Dana 27. 05. 2020. godine u vremenu od 8.30 do 11.30 sati pozivaju se slijedeći učenici na konzultacije za pisani dio izradbe Završnog rada:
Matić Davor
Patek Leko
Radovac Branimir
Sedlaček Ivana
Vinkelbauver Lorena
Flegar Anamrija
Matić Ivana
Tadić Josip
Konzultacije i pripreme održat će se u  Tehničkoj školi Daruvar, Gundulićeva 14, u učionici broj 5 uz nazočnost nastavnica Stane Lukić i Tanje Škrlec.
Prilikom održavanja svi sudionici dužni su pridržavati se Uputa HZJZ od 13. svibnja 2020. godine.

Prikaži vijest


Izjava za ulazak u školu

Od ponedjeljka 18. svibnja 2020., za ulazak u školsku zgradu potrebno je popuniti Izjavu.
Izjava za učenike nalazi se OVDJE, za roditelje OVDJE, a za radnike škole OVDJE.
Za svaki dolazak u školu potrebno je potpisati novu Izjavu s datumom dana kada dolazite u  školu. Izjava je potpuno sukladna naputcima koje je propisalo MZO, odnosno HZJZ.
Popunjenu Izjavu možete dostaviti:
1. putem elektroničke pošte na mail adresu tajnistvo@tsd.hr
2. donošenjem pri dolasku u školu
3. popunjavanjem Izjave na ulazu u školsku zgradu (prazni obrasci se preuzimaju na ulazu)
Ukoliko se Izjava dostavlja u digitalnom obliku, zaprimanje Izjave putem elektroničke pošte na adresu (tajnistvo@tsd.hr), smatra se kao da je potpisana vlastoručnim potpisom.
Pri dolasku u školu, svaki učenik, roditelj i radnik škole dezinficirati će ruke. Tehničko osoblje zaduženo je za realizaciju svega što je potrebno te je upoznato s protokolom kojeg se trebamo držati.
Ravnateljica
Sanja Klubička, dipl. ing.

Izjava učenik
Izjava roditelj
Izjava radnik škole

Prikaži vijest