Dopunska nastava iz matematike

Dopunsku nastavu iz matematike za učenike 1.p razreda održat će u petak, 12.1.2018. u 9:00 sati, a za učenike četverogodišnjih prvih razreda u petak, 12.1.2018. u 10 sati nastavnica matematike Nataša Vacka.

Dopunsku nastavu iz matematike za učenike prvih razreda održat će u utorak, 9.1.2018. u 10:00 sati nastavnica matematike Nataša Vacka.