Humanitarni koncert “Za Luku”

Tehnička škola Daruvar, Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar i Grad Daruvar organiziraju humanitarni koncert “Za Luku” u ponedjeljak, 10.12.2018. u 17:30 sati u Kino dvorani “30. svibnja” Daruvar.
Luka je obolio od akutne mijeloične leukemije (AML), a od 14. 07. o.g. liječi se u KBC, Klinika za pedijatriju, Medicinskog fakulteta Zagreb, Zavod za hematologiju i onkologiju. Prema procjeni liječničkog tima očekuje se dugotrajno bolničko liječenje, a preporuća se zbog što boljeg učinka liječenja da uz dječaka bude nazočan netko od roditelja, a Zavod to omogućava.
Za ove potrebe otvoren je kunski žiro-račun na ime djeteta LUKA GOLIK, Marino Selo 14/A 34 543 Poljana. Broj žiro-računa je , HR6424020063103472554, račun otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. s naznakom opisa plaćanja „POMOĆ ZA LUKU“. Za uplate van Domovine, dodatno se upisuje SWIFT: ESBCHR22 i adresa banke Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3A.