Zamjene za petak, 7.9.2018.

1. i 2. sat 2rt Osnove računala Krešimir Ećimović (SZ)

Zamjene za L. Klubičko-Palatinuš
1.sat 3et Hrvatski jezik Anita Cigut
3. i 4. sat 3mt (cijeli razred) Senzorika Tomislav Kral
5. i 6. sat 3mt (cijeli razred) Mikroupravljači Tomislav Kral
7. sat 4mt idu kući

Zamjene za Z. Sikora
1. i 2. sat 3s Tehnologija solarnih sustava Dalibor Hašpl
3. sat 1pt Kemija Nasta Kos
4. sat 1pt Hrvatski jezik Anita Cigut
7. sat 3mt idu kući
12. sat 2s Sat razrednika Milan Krisla
13. sat 2s AM idu kući

Zamjene za A. Varat
1. i 2. sat 2p Engleski jezik Ines Matušin
3. i 4. sat 2mt A grupa El. Sklopovi vježbe Marko Radojčić
5. i 6. sat 1mt A grupa Tehničko crtanje Dalibor Hašpl uč. 9
5. i 6. sat 1mt Njemački jezik uč. 21

Zamjene za L. Pilat
1.sat 3k TZK Denis Gabor
2.sat 3k TZK Danko Tomašek
3.sat 4rt Danko Tomašek
4.sat 4mt TZK Danko Tomašek
5.sat 3pt TZK Denis Gabor