Dopunska nastava iz matematike

Dopunska nastava iz matematike održat će se:
– za prve razrede (1.rt, 1.el, 1.mt i 1.pt) u četvrtak 2.1. i petak 3.1. od 9 h s prof. N. Vacka
– za druge razrede (2.rt, 2.mt i 2.pt) u petak 3.1. od 9 h do 11:30 h s prof. T. Sekereš