Nacionalno natjecanje “Hrvatsko stablo 2019.”

Nacionalno natjecanje “Hrvatsko stablo 2019.”
Jedan od šest kandidata koji se bori za ovu prestižnu titulu je i Ginko iz Daruvara, koji je u finale ušao zahvaljujući uspješnoj prijavi Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije.
Ovo je stablo najveće i nastarije stablo Ginkga bilobe u Hrvatskoj te je važan dio naše prirodne baštine i značajan spomenik parkovne arhitekture naše Županije.
Stranici za glasovanje se pristupa direktno putem poveznice – https://zastita-prirode-dnz.hr/glasaj- za-hrvatsko-stablo-godine/
Ginko   Dopis