Obrana završnog rada

Obrane završnog rada održat će se:

  • 3k, 3.pk, 13.6.2019. u 14 sati
  • 4.mt, 12.6.2019 u 14 sati
  • 4.pt, 12.6.2109. u 14 sati
  • 3.p, 13.6.2019. u 14 sati
  • 3.s, IGK, AM, EI, 13.6.2019. u 14 sati
  • Odrasli polaznici, 18.6.2019. u 12 sati
  • 4.mt, 27.6.2019. u 9 sati
  • 4.et 28.6.2019. u 9 sati