Primjena umjetne inteligencije (AI) u obradi slike, teksta, videa i zvuka

Besplatna radionica za učenike naše i drugih škola održat će se  kod nas u školi u subotu, 16.2.2019. od 10 do 12 sati.
Predavač je Damir Medved, a opis radionice je:
Primjena umjetne inteligencije (AI) u obradi slike, teksta, videa i zvuka.
Na dvosatnoj radionici biti će demonstrirane mogućnosti umjetne inteligencije.
Predavanje: što je umjetna inteligencija i kakav će imati utjecaj na nas narednih godina
Praktične demonstracije i vježbe:
– kako prepoznati osjećaje ljudi na starim i (novim slikama)
– transforamcija fotografija i videa u stilu starih majstora
– pretvaranje rukom pisanog teksta i strojno prevođenje teksta
– prepoznavanje lica i objekata
– kako funkcioniraju autonomna vozila (demonstracija procesa učenja neuronske mreže)
Na radionici će se koristiti javno dostupni servisi tako da će sudionici i naknadno moći nastaviti sa vježbama i učenjem o UI.