Pripreme za državnu maturu iz matematike

Pripreme za državnu maturu iz matematike održat će se u petak, 11.1.2018. u 10:30 sati  u učionici br. 7.
Pripreme za državnu maturu iz matematike održat će se u srijedu, 9.1.2018. u 10:30 sati  u učionici br. 7.
Nataša Vacka, prof.