Promicanje STEM područja u Daruvaru

Gradski savjet mladih Grada Daruvara u svoj plan i program rada za 2019. g., uvrstio je i promicanje STEM područja u Gradu Daruvaru. Organizatori su: Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Daruvar i Gradski savjet mladih Grada Daruvara, Grad Bjelovar, Tehnička škola Daruvar, Udruga Impress.
dr. sc. Tomislav Jagušt, suvoditelj FER-ova programa popularizacije znanosti održao je radionice s učenicima. Fotografije…