Školsko natjecanje – sektor Promet i logistika

U ponedjeljak, 28.1.2019. održano je školsko natjecanje sektor Promet i logistika iz disciplina Vožnja motornog vozila i Prometna tehnologija. U disciplini Vožnja motornog vozila natjecali su se učenici 3.p Mateo Sabo, Josip Pihir, Ivan Hlatki i Leonardo Matić, mentor Igor Lujanac.
U disciplini Prometna tehnologija natjecali su se učenici 4.pt Dario Posavac, Luka Kovačević, Kristijan Njara, Ivona Krpan, Ria Jurgec, IVan Tokalić, Barbara Kumpar i Emin Jukan, mentor Boris Bogdan. Fotografije…