Dodjela svjedodžbi učenicima završnih razreda

Dodjela svjedodžbi učenicima završnih razreda održat će se u školi:
– u srijedu, 1.7.2020. u 12:00 sati za učenike 4.mt
– u srijedu, 1.7.202. u 12:30 sati za učenike 3.p
– u četvrtak, 2.7.2020. u 11 sati za učenike 3.s
– u petak, 3.7.2020. u 11:00 sati za učenike 4.et
– u petak, 3.7.2020. u 11:30 sati za učenike 4.rt
– u petak, 3.7.2020. u 12:00 sati za učenike 4.pt