Donacija Grada Daruvara

Danas je izvršena primopredaja još jedne donacije Grada Daruvara Tehničkoj školi Daruvar. Gospodin Zvonko Karnik u ime gradonačelnika Damira Lneničeka predao je skuter koji će učenicima koristiti u nastavi u autopraktikumu. To je već druga takva donacija Grada Daruvara zahvaljujući kojoj je učenicima koji se obrazuju za zanimanje automehaničar omogućeno praktično stjecanje znanja i uvježbavanje vještina.
Zahvaljujemo Gradu Daruvaru na donaciji.