Financiranje nabave udžbenika učenicima članovima kućanstva koje je korisnik ZMN

Učenici srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ostvaruju pravo na financiranje obveznih udžbenika u školskoj godini 2020./2021. Za učenike koji ostvaruju navedeno pravo Škola je dužna nabaviti udžbenike. Udžbenici su vlasništvo škole te su ih učenici dužni vratiti školi na kraju školske godine.
Korisnici naknada (ZMN) obvezni su nadležnim centrima za socijalnu skrb dostaviti potvrdu iz škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk.god. 2020./2021. upisan prvi put u određeni razred, a za srednje strukovne škole program i trajanje programa (zbog određivanja iznosa naknade). Nadležni centri za socijalnu skrb podatke o učenicima koji ostvaruju pravo putem aplikacije dostavljaju Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a Ministarstvo će školama dostaviti podatke.
Detaljnije o ostvarivanju prava na financiranje obveznih udžbenika možete pročitati u dopisu.