Međužupanijsko stručno vijeće za sektor strojarstva, brodogradnje i metalurgije

25. stručni skup Međužupanijskog stručnog vijeća za sektor strojarstva, brodogradnje i metalurgije za Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku županiju održan je u ponedjeljak 26. listopada 2020. godine s početkom u 15,00 sati u Tehničkoj školi Daruvar pridržavajući se svih važećih epidemioloških mjera. Fotografije…Sadržaj rada:
1.Izvješće o ostvarenom programu rada u šk. god. 2019./2020.  (Libuška Klubičko-Palatinuš, dipl.ing., mentor) Ishod: Sumirati ostvarenost programa rada MŽSV u šk .god. 2019./2020.
2.Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa rada za šk. god. 2020./2021. (Libuška Klubičko-Palatinuš, dipl.ing., mentor) Ishodi: Raspraviti, prilagoditi i usvojiti Godišnji program rada MŽSV za šk. god. 2020./2021.
3.Novi GIK-ovi u području strojarstva, brodogradnje i metalurgije  (Libuška Klubičko-Palatinuš, dipl.ing., mentor) Ishod: Raspraviti prilagođene GIK-ove u području strojarstva, brodogradnje i metalurgije
4.Ekološki prihvatljivi pogoni vozila (izlaganje)  (Boris Bogdan, dipl.ing., mentor) Ishod: Kvalitativno prosuđivanje o ekološki prihvatljivim pogonima vozila
5.Komunikacija u nastavi (izlaganje i radionica)  (Zdravko Sikora, dipl.ing., mentor i Libuška Klubičko-Palatinuš, dipl.ing., mentor) Ishodi: Analiziranje i integriranje verbalne, neverbalne i paraverbalne komunikacije. Prosuđivanje važnosti davanja povratne informacije. Raspraviti ulogu pretpostavki, uvjerenja i vrijednosti. Navesti primjer aktivnog slušanja.
6.Pitanja i prijedlozi