Obrana završnog rada – 4.mt i 3.p

Obrana završnog rada održat će se u ponedjeljak, 29.6.2020. s početkom u 9:00 sati:
– za učenike 4.mt u školi u Gundulićevoj 14 i u radionici, P. Zrinskog 19, raspored je objavljen u virtualnoj učionici TSD moodle,
– za učenike 3.p u školi u Gundulićevoj 14.