Obrana završnog rada i pomoćnički ispit – 3.s

U utorak, 16.6.2020. u 9.00 sati održat će se obrana završnog rada za učenike 3.s.
– zanimanje Automehaničar u radionici na lokaciji Zrinski 19
– zanimanje Instalater grijanja i klimatizacije u školi na lokaciji I. Gundulića 14.
Pomoćnički ispit će se  provesti istovremeno s obranom završnog rada.