Odjava ispita državne mature

Prema Pravilniku o polaganju državne mature, učenici mogu odjaviti ispite (sve ili samo izborne) državne mature do 9.5.2020. godine. S obzirom na situaciju, učenici se trebaju javiti ispitnoj koordinatorici na e-mail (katja@husak.me) te će dobiti obrazac za odjavu ispita koju će ispuniti i vratiti. Nakon ispunjenih obrazaca, Školsko ispitno povjerenstvo donijet će konačnu odluku o odjavama te ih proslijediti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Odjava o ispitima navedena je i na stranici moodle.tsd.hr pod poveznicom Državna matura, posebno za svaki završni razred.
Molim učenike da pripaze na datum i jave se na vrijeme.
Katja Husak, ispitna koordinatorica