Odluka o obavljanju rada kod kuće

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14., 127/17, i 98/19.), članka 62. Statuta Tehničke škole Daruvar i Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-01120-01/00178, URBROJ: 533-01-20-0002 od 19. ožujka 2020. godine Ravnateljica Tehničke škole Daruvar donijela je Odluku o obavljanju rada kod kuće radnika. Pogledajte je ovdje.