Suradnja Tehničke škole Daruvar i tvrtke SAB d.o.o.

U srijedu 4.ožujka 2020., u tvrtci SAB d.o.o održala se svečana primopredaja HAAS simulatora za Tehničku školu Daruvar.
Radi se o tri simulatora glodanja koji su kompatibilni sa nedavno nabavljenim CNC strojem.
Simulatori su kupljeni u suradnji s tvrtkom SAB d.o.o.. Koristit će se u školovanju CNC operatera i tehničara za mehatroniku.
Ovime se potvrđuje jako dobra suradnja Škole i poslodavaca kao i opravdanost kampanje i nabavke CNC obradnog centra, kao i otvaranje perspektivnog i traženog zanimanja CNC operater.
Tvrtka SAB d.o.o. je donirala Tehničkoj školi Daruvar Mitutoyo prijenosni mjerni instrument za mjerenje hrapavosti površine. Instrument će se koristiti u praktičnoj nastavi CNC operatera i na vježbama u predmetu Kontrola i mjerenje u zanimanju tehničar za mehatroniku. Fotografije…