Telefonska linija za pomoć maturantima i njihovim roditeljima

Otvorena je telefonska linija Mreže za telefonsku pomoć HPK -HPD namijenjena isključivo maturantima i njihovim roditeljima.
Linija je dostupna svaki dan u tjednu od 8 do 22 sata, a broj koji treba nazvati je – 091 551 6951.
Psihološka pomoć maturantima