Dan rječnika

Dan rječnika obilježava se svake godine 16. listopada, u spomen na život i djelo američkog leksikografa, pravopisnog reformatora i političara, Noaha Webstera. To je prilika da se ujedno prisjetimo i prvog rječnika hrvatskog jezika naziva Rječnik pet najuglednijih europskih jezika: latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i mađarskoga (Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum — Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae et Ungaricae). Objavljen je u Veneciji 1595. godine, a sastavio ga je Faust Vrančić. Zanimljivosti o rječnicima približili su nam učenici 2.mt razreda izradivši pano, a neke su primjere izložili i u holu.
Katja Husak, prof.
Fotografije…