Edukacija učenika 3. p razreda

Udruga slijepih Pakrac – Lipik održala je edukaciju Pristup i komunikacija sa slijepim osobama u kojoj su sudjelovali učenici 3. p razreda Tehničke škole Daruvar.
Kroz prezentaciju i interaktivan rad omogućili su sudionicima mali korak u svijet slijepih i visokoslabovidnih, informirali učenike kako slijepi vide, na koji način pristupiti i pomoći slijepoj osobi te koja pomagala su dostupna slijepim osobama.
Udruga slijepih Pakrac – Lipik već godinama uspješno provodi edukaciju šire zajednice o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama kao i učenika osnovnih i srednjih škola.
Fotografije…