Mogućnost besplatnog studiranja u Češkoj Republici

Technická Univerzita v Ostravě nabízí v rámci programu Study Abroad – Studuj v Česku zájemcům o studium z Chorvatska se znalostí českého jazyka možnost bezplatného studia v bakalářských a magisterských programech na sedmi fakultách / Tehničko sveučilište u Ostravi nudi mogućnost besplatnog studiranja na preddiplomskim i magistarskim programima na sedam fakulteta u okviru programa Studij u inozemstvu – Studij u Češkoj za zainteresirane za studiranje iz Hrvatske sa znanjem češkog jezika:

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Hornicko-geologická fakulta
Fakulta materiálově-technologická
Fakulta strojní
Ekonomická fakulta
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Fakulta stavební