Obrana završnog rada – jesenski rok

Obrana završnog rada za učenike 4.pt (tehničar cestovnog prometa), 4.mt (tehničar za mehatroniku), 3.p (vozač motornog vozila) i 3.sp (CNC operater, vozač motornog vozila) održat će se u ponedjeljak, 30.8.2021. u 9:00 sati.