Sporazum o suradnji Veleučilišta u Bjelovaru i Tehničke škole Daruvar

Dekanica Veleučilišta u Bjelovaru doc. dr. sc. Zrinka Puharić i ravnateljica Tehničke škole Daruvar Sanja Klubička, dipl. ing. potpisali su sporazum o suradnji između dvije ustanove koji uključuje buduća zajednička sudjelovanja na projektima, provedbu edukacija, suradnju nastavnika i drugo.