Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika

Prema Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN br.8/2016.) čl.4. Tehnička škola Daruvar organizira nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u trogodišnjim i četverogodišnjim  programima obrazovanja.

Nastavak obrazovanja:
1. u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja:
– tehničar za računalstvo
– tehničar cestovnog prometa
– tehničar za mehatroniku
– tehničar za elektroniku
2. u trogodišnjem strukovnom programu obrazovanja:
– elektroinstalater
– automehaničar
– instalater grijanja i klimatizacije
– vozač motornog vozila
– CNC operater

Prema čl. 2 navedenog Pravilnika učenik može nastaviti obrazovanje u roku od dvije godine od dana završetka niže razine srednjeg obrazovanja odnosno od završetka trogodišnjeg obrazovnog programa. Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja može nastaviti obrazovanje u trogodišnjem strukovnom programu obrazovanja; a učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem ili petogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitog učenika.
Prema čl. 3. navedenog Pravilnika obrazovanje se može nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno  prethodno strukovno obrazovanje.
Takvo obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Ostvarivanje ovog prava uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje nastavničko vijeće srednje škole. 
Učenik odnosno roditelj/skrbnik, obvezan je do 5. srpnja 2022. godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja. Obvezno je priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.  
Pravilnik NN 8/2016
Pravilnik – skraćeno prezentacija
Zahtjev