Studijski posjet Školskom centru Kranj

U okviru projekta RCK u strojarstvu SJEVER – TŠČ realiziran je jednodnevni studijski posjet Školskom centru Kranj u Sloveniji 7. travnja 2022.
Školski centar Kranj se sastoji od 5 organizacijskih jedinica: Srednja ekonomska, uslužna i građevinska škola, Srednja tehnička škola, Strukovna gimnazija, Viša strukovna škola i Međupoduzetnički centar izobrazbe.
U svim organizacijskim jedinicama obrazovni dio se odvija u modernim predavaonicama, učionicama, laboratoriju i radionicama. Centar ima sklopljene ugovore sa preko 300 poduzeća i organizacija u kojima učenici i studenti mogu realizirati praktično osposobljavanje.
Fotografije..