Dopunski rad za učenike 4.el, 4.mt, 4.pt i 4.rt

Dopunski rad za učenike 4.el, 4.mt, 4.pt i 4.rt
2.6.2023., petak hrvatski jezik 6. i 7. sat uč. 5
2.6.2023., petak, matematika 5.,6.,7. sat uč. 6  
5.6.2023., ponedjeljak, hrvatski jezik 4., 5., 6. i 7. sat učionica br. 12
6.6.2023., utorak, hrvatski jezik 4., 5. i 6. sat učionica br. 13      
6.6.2023., utorak, matematika 7. i 8. sat učionica br. 13
7.6.2023., srijeda, matematika 1., 2., 3., 4. i 5. sat učionica br. 20
7.6.2023., srijeda, hrvatski jezik 6. i 7. sat učionica br. 20
9.6.2023., petak, hrvatski jezik 1., 2., 3. i 4. sat učionica IPA2