Snimanje dronom

U sklopu terenskog rada učenici 3.PT razreda i dio učenika 4.MT razreda sudjelovali su u snimanju ortofoto prikaza kružnog raskrižja uz podršku nastavnika Ivana Frantala, Maria Havraneka i Krešimira Ećimovića.
Ovo vrijedno iskustvo pružilo im je jedinstvenu perspektivu i uvid u detaljan pregled i podlogu za crtanje istog raskrižja u programu AutoCad u sklopu predmeta Prometna tehnika.