ŠALAbahteri

Školski hodnik Tehničke škole Daruvar krasi jedan simpatični pano na kojemu se nalazi mnoštvo učeničkih šalabahtera, kao i samo objašnjenje riječi šalabahter. Nastao je zahvaljujući učenicima 2. s, 2. sp, 2. p, 4. mt, 4. rt, 4. el, 4. pt razreda te ponekim profesorima koji su ih prikupljali unazad dvije godine. Šalabahteri su učenicima često pomogli (ili odmogli) prilikom pisanja testova, odgovaranja, učenja i ponavljanja. Možda isti pomognu i nekim drugim generacijama…
Katja Husak, prof.
Fotografije…